Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Betoniarz-zbrojarz

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie betoniarz – zbrojarz jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac betoniarskich i zbrojarskich na poziomie robotnika wykwalifikowanego oraz wyposażenia absolwenta w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

Kierunek umożliwia nabycie umiejętności w zakresie:
• organizowania, użytkowania i likwidacji stanowiska pracy robót betoniarskich i zbrojarskich oraz czynności pomocniczych z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska,
• posługiwania się narzędziami, urządzeniami i sprzętem budowlanym nie wymagającym dodatkowych uprawnień,
• czytania budowlanej dokumentacji technicznej i sporządzania szkiców roboczych,
• wykorzystywania norm i instrukcji,
• wykonywania robót betoniarskich i zbrojarskich zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,
• wykonywania pomocniczych czynności ogólnobudowlanych w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych,
• sporządzania zapotrzebowania i rozliczania materiałów dotyczące stanowiska pracy,
• oceny jakości materiałów budowlanych i prawidłowości wykonywanych robót,
• komunikowania się i współpracy z zespołem na budowie,
• wykorzystywania znajomości procesów zachodzących w gospodarce rynkowej przy poszukiwaniu miejsca pracy (jako pracownik najemny i jako samodzielny przedsiębiorca).

Podstawa programowa dla zawodu

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Przygotowanie zawodowe absolwenta pozwala na zatrudnienie go na stanowiskach betoniarza i zbrojarza w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo – budowlanych, w zakładach prefabrykacji oraz wytwórniach mieszanki betonowej, a także w zakładach produkcji zbrojenia.

PREDYSPOZYCJE:

• sprawność fizyczna i koordynacja wzrokowo – ruchowa,
• wystarczająca siła mięśniowa,
• zdolność skupienia i podzielność uwagi,

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU