Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Fototechnik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Fototechnik organizuje i prowadzi prace związane z rejestracją, obróbką i wizualizacją obrazu oraz realizacją projektów graficznych i multimedialnych.
Uczęszczając na ten kierunek będziesz miał możliwość: zrozumieć techniczne aspekty dotyczące szeroko pojętej fotografii analogowej jak i cyfrowej, poznać praktyczne zagadnienia związane z pracą w studio fotograficznym i plenerze, nauczyć się metod korekty zdjęć i montażu fotograficznego, opanować obsługę sprzętu fotograficznego i filmowego oraz poznać jego budowę i zasady funkcjonowania. W Nowoczesnych pracowniach komputerowych nauczysz się cyfrowej obróbki zdjęć, projektowania grafiki, animacji, montażu filmu itp. Zapoznasz się z  cenionymi na rynku pracy programami do grafiki i multimediów, takimi jak: Photoshop, Ilustrator czy Flash. Poznasz tajniki skutecznej reklamy oraz zasady budowania wizerunku osób i firm.

W zawodzie wystepują kwalifikacje:

Absolwent technikum w zawodzie fototechnik może dodatkowo uzyskać dyplom technika cyfrowych procesów graficznych po potwierdzeniu kwalifikacji:

 • A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania
 • A.55. Drukowanie cyfrowe

PREDYSPOZYCJE:

 • dobra ostrość wzroku i prawidłowe rozróżnianie barw,
 • uzdolnienia techniczne i manualne,
 • wskazana dobra umiejętność obsługi komputera
 • cierpliwość, systematyczność, dokładność,
 • dobra sprawność fizyczna,
 • gotowość samokształcenia (podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauka języków obcych).

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE:

 • skłonność do uczuleń skórnych oraz dróg oddechowych,
 • brak widzenia obuocznego, daltonizm,
 • choroby układu oddechowego i nerwowego,
 • kalectwo uniemożliwiające wykonywanie czynności manipulacyjnych,
 •  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Pracę oferować mogą laboratoria fotograficzne usługowe, przemysł fotooptyczny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe, agencje reklamowe – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, opracowywaniu animacji, klipów filmowych oraz prezentacji multimedialnych, studia graficzne, filmowe, telewizyjne, studia fotografii cyfrowej. Zajęciem zarobkowym może też być obsługa Internetu i projektowanie witryn WWW, fotoreporter w agencjach prasowych, wydawnictwach gazet  i czasopism, laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne, ośrodki historyczne, archiwa, muzea.

Fototechnik może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług fotograficznych. i szerokopojętych multimediów.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU