Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter elektronik

Monter elektronik

E.5. Montaż układów i urządzeń elektronicznych
- Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych
- Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych

E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych
- Instalowanie urządzeń elektronicznych
- Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

Zawód monter elektronik to zawód przyszłościowy, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Obecnie ze względu na bardzo szerokie zastosowanie elektroniki w wielu dziedzinach życia, elektronik powinien śledzić rozwój nowych technologii, a przede wszystkim doskonalić swoją wiedzę po to, aby stać się dobrym fachowcem w swojej dziedzinie.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU