Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Celem kształcenia w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowanie absolwenta do wykonywania robót związanych z wykańczaniem budynków o różnym przeznaczeniu, do których należą między innymi:
• montaż suchej zabudowy,
• roboty glazurnicze,
• roboty posadzkarskie,
• roboty malarsko – tapeciarskie.
Różnorodność prac oraz stosowanych do nich materiałów, narzędzi i technologii wymagają od montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie szerokiej wiedzy o ich właściwościach i zastosowaniu.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie monter suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie potrafi:
• praktycznie wykorzystywać poznane zasady sztuki budowlanej,
• stosować maszyny i urządzenia, które są używane w różnych procesach  technologicznych,
• stosować przepisy BHP i przeciwpożarowe,
• prawidłowo gospodarować surowcami, energią i wodą,
• pracować w zespole,
• pracować w oparciu o dokumentację budowlaną i umieć wytworzyć dokumenty niezbędne wg obowiązujących przepisów,
• wykańczać powierzchnie ścian, wykonywać podłogi, elementy aranżacji wnętrza zgodnie z dokumentacją,
• wykonywać prace w zakresie robót malarskich i tapeciarskich, tynkarskich i okładzinowych, stolarskich, szklarskich oraz podłogowych,
• posługiwać się rysunkiem zawodowym i dokumentacją techniczną.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie może być zatrudniony na stanowisku montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU