Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Ogrodnik

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Praca ogrodnika odbywa się na wolnym powietrzu, w sadzie, na polu, w zmiennych warunkach atmosferycznych oraz w szklarniach i innych pomieszczeniach zamkniętych, w których panuje podwyższona temperatura oraz duża wilgotność powietrza jak również w pomieszczeniach biurowych.

W zawodzie wystepuje kwalifikacja:

 • R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych    
  • prowadzenie produkcji sadowniczej;
  • prowadzenie produkcji warzywniczej;
  • prowadzenie produkcji roślin ozdobnych;
  • eksploatacja środków technicznych stosowanych w ogrodnictwie
   Podstawa programowa dla zawodu (611303)

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Ogrodnik to dzisiaj jeden z najbardziej pożądanych zawodów ale również profesja, która określana jest za najbardziej przyszłościową. Zawód ten polecany jest przede wszystkim tym, którzy chcieliby hodować kwiaty, krzewy i drzewa, dbać o tereny zieleni, zakładać małe i duże ogrody,  szkółki roślin
a także obsługiwać maszyny i urządzenia wykorzystywana w ogrodnictwie.

Ogrodnik może być zatrudniony w:
ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych, gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni, ogrodnictwach ekologicznych, gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych, biurach i organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacja i pielęgnacją terenów zieleni, w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach, jako pracownik najemny lub prywatny przedsiębiorca (właściciel), Ogrodnik może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, np. plantacje, sady, szkółki roślin ozdobnych.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU