Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Technik budownictwa

Technik budownictwa

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
- Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu
- Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach
- Wykonywanie mieszanek betonowych
- Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
- Sporządzanie kosztorysów
- Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
- Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
- Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego
- Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych
- Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
- Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
B.20. Montaż konstrukcji budowlanych albo
B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo
B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Technik budownictwa - osoba uprawniona do projektowania, lub kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym, bądź nieograniczonym zakresie. Jest to zawód ciekawy, wymagający szerokiej wiedzy z dziedziny budownictwa.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU