Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Technik drogownictwa

Technik drogownictwa

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Absolwent kursu B.30. będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
- wstępne przygotowanie słuchaczy do: - wykonywania określonych robót budowlanych;
- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
- organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
- organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. 21. Technik dróg i mostów kolejowych B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej W tym zawodzie naukę można pobierać w technikum oraz w szkole policealnej. Po zakończeniu nauki jest możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Praca technika dróg i mostów polega na opracowywaniu projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzaniu kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnieniu ciągłości pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru. B30 Absolwent kursu B.30. będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej. - wstępne przygotowanie słuchaczy do: - wykonywania określonych robót budowlanych; - organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; - organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; - organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU