Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

Technik drogownictwa

Technik drogownictwa

B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Absolwent kursu B.30. będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.
- wstępne przygotowanie słuchaczy do: - wykonywania określonych robót budowlanych;
- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
- organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
- organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

Technik drogownictwa sporządza projekty ulic, dróg, planuje ich odwodnienia, układ zieleni. Prowadzi również rozliczenia robót ziemnych, nawierzchni, odwodnień, a także sprawuje nadzór nad pracami brukarskimi chodników, ulic, placów, podwórek i wjazdów. 21. Technik dróg i mostów kolejowych B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej W tym zawodzie naukę można pobierać w technikum oraz w szkole policealnej. Po zakończeniu nauki jest możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Praca technika dróg i mostów polega na opracowywaniu projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzaniu kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych; zapewnieniu ciągłości pracy bocznicy, zgodnie z opracowanym regulaminem i potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określanie i poprawę parametrów geodezyjnych toru. B30 Absolwent kursu B.30. będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej. - wstępne przygotowanie słuchaczy do: - wykonywania określonych robót budowlanych; - organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy; - organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych; - organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU