Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Technik przemysłu mody

KWALIFIKACJE

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
AU.42.Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

 

OPIS ZAWODU

Technik przemysłu mody to osoba, która opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych oraz wytwarza takie wyroby, posługując się odpowiednimi maszynami i urządzeniami. Absolwent tego kierunku organizuje i kontroluje procesy wytwarzania odzieży, może zajmować się także promocją kolekcji oraz planować działania logistyczne związane z jej sprzedażą.

Zadania zawodowe technika przemysłu mody są mocno uzależnione od miejsca i stanowiska pracy.

 

Do jego głównych obowiązków należy:

 • wykonywanie rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży oraz reguł konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych, z wykorzystaniem programów komputerowych do wspomagania projektowania;
 • organizowanie i koordynowanie pracy krojowni i szwalni;
 • wykonywanie pomiarów krawieckich, dobieranie tkanin, dodatków krawieckich i zdobniczych, dobieranie rodzajów ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
 • dobieranie sposobów wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych;
 • obliczanie zużycia materiałów i dodatków;
 • przygotowywanie form oraz szablonów wyrobów odzieżowych;
 • planowanie procesu produkcji wyrobów odzieżowych i dobieranie do niego odpowiednich maszyn i urządzeń szwalniczych;
 • obsługiwanie maszyn szwalniczych, wykonywanie prac związanych z przeróbką lub naprawą odzieży;
 • ocenianie jakości wykonanych wyrobów i obliczanie kosztów ich produkcji;
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów odzieżowych;
 • dobieranie metod promocji i dystrybucji odzieży, planowanie i organizowanie działań związanych z kontraktacją kolekcji;
 • aranżowanie przestrzeni wystawowej i sprzedażowej salonów odzieżowych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Rolą technika przemysłu mody może być analizowanie trendów, opracowywanie stylizacji, kompozycji kolorystycznych kolekcji. Osoba posiadająca takie wykształcenie może wykonywać obowiązki asystenta projektanta, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej, tworzy własne kolekcje, koordynuje pracę zespołu, współpracuje z firmami odzieżowymi, obsługuje klientów.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU