Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
-Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów
B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
- Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej
- Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w 2010 roku. Coraz większa rola źródeł energii o charakterze niekonwencjonalnym (np. energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, wodorowa) sprawia, że technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej plasuje się obecnie wśród najbardziej przyszłościowych kierunków zawodowych. W Polsce, jak i na całym świecie przybywa inwestycji budowlanych wykorzystujących pompy ciepła, kolektory i inne urządzenia energetyki odnawialnej. Logicznym jest więc, że rozpoczął się etap rosnącego zapotrzebowania rynku pracy na techników energetyki odnawialnej. Proponowany przez nas kierunek kształcenia stanowi odpowiedź na szybko zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których szczególną rolę stanowią źródła o charakterze niekonwencjonalnym. Dynamiczny postęp w branży energetycznej wymusza zatem przygotowanie (wykształcenie) profesjonalnych kadr, zajmujących się zarówno obsługą, jak i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej. To właśnie dlatego kierunek technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej cieszy się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych ludzi.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej projektuje i nadzoruje wykonanie instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej: kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, przeznaczonych do ogrzewania budynków i poboru ciepłej wody sprawuje nadzór nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania wyposażenia sanitarnego budynków: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych

 

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU