Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

 

1. Charakterystyka zwodu

Monter Sieci i  Instalacji Sanitarnych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. 

 • wykonywanie prac instalacyjnych i montażowych
 • układanie, spawanie i uszczelnianie rur z uwzględnieniem ich przeznaczenia
 • montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, przepływu wody, gazu itd.
 • poprawne odczytywanie rysunków roboczych
 • przeprowadzanie kontroli szczelności i drożności instalacji
 • uszczelnianie połączeń między rurami
 • montowanie przewodów kanalizacyjnych
 • montowanie urządzeń sanitarnych
 • przeprowadzanie konserwacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych
 • montaż i wymiana uszkodzonych urządzeń
 • usuwanie awarii wodociągowych
 • dokonywanie odbioru technicznego nowo wybudowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • odpowiedni dobór grzejników grzewczych
 • czyszczenie grzejników żeliwnych
 • sprawdzanie budynków przed rozpoczęciem czynności regulacyjnych czy spełniają wymagania ochrony cieplnej
 • wykonywanie innych zadań związanych z powyższym
 • nadzór innych pracowników.

Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót instalacyjnych  realizowanych przez naszą szkołę.

W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców w tym zawodzie.

 

2. Umiejętności

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych
 • budowa i remont węzłów ciepłowniczych
 • wykonywanie wykopów w gruntach różnych kategorii
 • układanie i montaż rur w gotowych wykopach na zewnątrz i wewnątrz obiektów budowlanych
 • posługiwanie się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych, sanitarnych i wodociągowych .
 • montaż i remont instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • montaż i eksploatacja instalacji gazowych
 • podłączanie do instalacji urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych
 • nadzorowanie prawidłowej eksploatacji oraz prowadzenia prac konserwacyjnych, remontowych i modernizacyjnych w zakresie instalacji urządzeń sanitarnych.

 

3. Predyspozycje zawodowe 

 • Koordynacja wzrokowo- ruchowa
 • Umiejętność pracy w szybkim tempie
 • Zręczność rąk
 • Podzielność uwagi
 • Refleks
 • Brak lęku wysokości, klaustrofobii
 • Odpowiedzialność
 • Spostrzegawczość
 • Dokładność
 • Wyobraźnia przestrzenna
 • Zainteresowania techniczne 
 • Zdolności organizacyjne

 

4. Możliwości zatrudnienia

Monter sieci i instalacji sanitarnych  może pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych i warsztatach rzemieślniczych, firmach eksploatacyjno- montażowych oraz firmach remontowo- budowlanych wykonujących instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i grzewcze,  w administracjach obiektów budowlanych lub prowadzić własną firmę instalacyjno- montażową.

 

5. Współpraca z zakładami i firmami 

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na montera sieci i instalacji sanitarnych, zarówno w inwestycjach jaki i remontach budynków w różnego typu działalności gospodarczej. Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej usługi dla budownictwa.

 

6. Dodatkowe uprawnienia do uzyskania w trakcie nauki 

 • Kosztorysowanie i  przygotowanie dokumentacji przetargowej w programie NORMA PRO,
 • Spawanie metodą  MAG , TIG,

 

7. Możliwości kontynuowania nauki

Wszystkim absolwentom zapewniamy kontynuowanie nauki na ciekawych kierunkach w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego między innymi w  :

 • Szkole Policealnej dla Dorosłych Nr 2
 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych
 • Branżowej Szkole II Stopnia 

z  możliwością  uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu TECHNIKA i MATURY. Kształcenie to daje widoki na podnoszenie wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków.

 

8. Galeria

            

            

 

 

 

PEŁNA OFERTA SZKOŁY BRANŻOWEJ NR12 - WSZYSTKIE DOSTĘPNE ZAWODY

 

Strona naboru elektronicznego

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU