Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter stolarki budowlanej

Monter stolarki budowlanej

1. Charakterystyka zawodu

Monter stolarki budowlanej  to zawód  bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. 
 • montuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, 
 • okna, 
 • parapety, 
 • schody, 
 • balustrady,
 • witryny, 
 • bramy i fasady w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej,
 • wykonuje drobne prace murarsko-tynkarskie, 
 • usuwa starą stolarkę budowlaną i wymienia na nową,
 • informuje klienta o zasadach konserwacji zamontowanych wyrobów.
Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych.
W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców  w tym zawodzie.
 

2. Umiejętności

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • posługiwać się dokumentacją techniczną, normami i instrukcjami w zakresie wykonywanych zadań zawodowych, 
 • dobierać i przygotowywać materiały do robót montażowych, 
 • użytkować maszyny, narzędzia oraz sprzęt do robót montażowych, 
 • wykonywać montaż różnych typów stolarki budowlanej takich jak okna zewnętrzne i drzwi balkonowe, okna dachowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz bramy i kraty, 
 • wykonywać konserwacje, naprawy, renowacje i rozbiórkę różnych typów stolarki budowlanej, 
 • oceniać jakość wykonywanych robót montażowych, 
 • wykonywać obmiary robót montażowych oraz kalkulować koszty wykonania, 
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, 
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, 
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej , prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, 
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji.
 

3. Predyspozycje

 • brak lęku wysokości,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • umiejętność koncentracji uwagi i podzielności uwag,
 • odpowiedzialność,
 • zdyscyplinowanie,
 • sprawność układu kostno – stawowego.

 

4. Możliwości zatrudnienia

Zawód Monter stolarki budowlanej należy do grupy poszukiwanych zawodów w kraju i za granicami naszego państwa. Zadaniem Montera stolarki budowlanej w zakresie montażu
i osadzania elementów drewnianych jest przygotowanie podłoża, zapraw, klejów 
i różnych elementów kotwiących. Ze względu na szeroki zakres uprawnień absolwenci tego kierunku są bardzo pożądanymi pracownikami. Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku Monter stolarki budowlanej w firmie budowlanej, może również otworzyć własną działalność gospodarczą. Wraz z nabywanym doświadczeniem będzie w stanie awansować na kierownika zespołu, który wyznacza zadania i kontroluje postępy prac wykończeniowych. Celem nauki w zawodzie Monter stolarki budowlanej jest wykształcenie specjalisty atrakcyjnego na rynku pracy i umożliwienie mu dobrego startu 
w dorosłe życie.
 

5. Współpraca z zakładami i firmami

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na Monterów  stolarki budowlanej, zarówno w inwestycjach jaki 
i remontach budynków w różnego typu działalności gospodarczej. 
Współpracujemy z następującymi firmami budowlanymi: Blachotrapez , H+H Polska, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Termo Organika.
                         
      

6. Dodatkowe uprawnienia  do uzyskania w trakcie nauki

 • kosztorysowanie i  przygotowanie dokumentacji przetargowej w programie NORMA PRO,
 • spawanie metodą  MAG, TIG.
 

7. Możliwość kontynuacji nauki

Wszystkim absolwentom zapewniamy kontynuowanie nauki na ciekawych kierunkach w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego między innymi w:
 • Szkole Policealnej Nr 6,
 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych,
 • Branżowej Szkole II Stopnia.
z  możliwością  uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu TECHNIKA i MATURY. Kształcenie to daje widoki na podnoszenie wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. 
 
 
 

 

PEŁNA OFERTA SZKOŁY BRANŻOWEJ NR12 - WSZYSTKIE DOSTĘPNE ZAWODY

Informator filmowy CKZiU

Strona naboru elektronicznego

 

 

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU