Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Podstawa programowa zawodu

Regulamin rekrutacji do pobrania

==> ZAPRASZAMY NA STRONĘ NABORU ELEKTRONICZNEGO <==

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych robotników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej. Monter na budowie pracuje na zmiennych stanowiskach, wykonując wszystkie roboty:  tynkarskie , glazurnicze, posadzkarskie, malarsko – tapeciarskie, suche zabudowy. Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. malarskich, tapeciarskich, tynkarskich, posadzkarskich, glazurniczych. W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców. Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.

Po ukończeniu szkoły w tym zawodzie absolwenci potrafią m. in.:

 • wykonywać prace wykończeniowe w budynku,
 • analizować dokumentację budowlaną,
 • obliczać ilość materiałów potrzebnych do wykonywania zleconych robót.
 • realizować zadania zawodowe związane z wykańczaniem robót murarskich
 • realizować zadania zawodowe związane z kładzeniem tynków zwykłych i cienkowarstwowych
 • realizować zadania zawodowe związane z wykonywaniem dociepleń budynków,
 • realizować zadania zawodowe związane z wykonywaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych
 • realizować zadania zawodowe związane z wykonywaniem okładzin ściennych z desek, płyt i paneli
 • realizować zadania zawodowe związane z wykonywaniem podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli, malowaniem technikami tradycyjnymi
 • realizować zadania zawodowe związane z nanoszeniem nowoczesnych powłok malarskich.

Umiejętności

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy;
 • wykonywania robót malarskich;
 • wykonywania robót tapeciarskich;
 • wykonywania robót posadzkarskich;
 • wykonywania robót okładzinowych.
 • określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego  zastosowania,
 • czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych,
 • przygotowywanie materiałów do robót wykończeniowych,
 • przygotowywanie podłoży pod roboty wykończeniowe,
 • wykonywanie robót, tapeciarskich, tynkarskich (tynki zwykłe i cienkowarstwowe), okładzinowych, podłogowych,
 • wykonywanie wykończeniowych robót murarskich,
 • nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich,
 • wykonywanie dociepleń budynków,
 • wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn,
 • ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy,
 • montaż suchej zabudowy,
 • wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych,
 • wykonywanie sufitów podwieszonych,
 • wykonywanie odbioru i kosztorysowanie robót wykończeniowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • przedsiębiorstwa budowlane, zakłady rzemieślnicze;
 • ze względu na utylitarność tego zawodu często tzw. budowlańcy są mile widziani na stanowiskach konserwatorów w szkołach, przedszkolach i zakładach pracy;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej i usługowej (usługi remontowo- budowlano- dociepleniowe).
 • zakłady rzemieślnicze świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym, zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na monterów zabudowy i robót wykończeniowych, zarówno w inwestycjach jaki i remontach budynków w różnego typu działalności gospodarczej. Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej usługi dla budownictwa. Będą niezbędni przy pracach związanych z tynkowaniem, malowaniem i szpachlowaniem, kładzeniem płytek ceramicznych oraz wykańczaniem podłóg. Mogą oni również prowadzić własną działalność polegającą na świadczeniu usług wykończeniowych. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej. Jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU