Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

1. Charakterystyka zwodu

Monter zabudowy i robót wykończeniowych to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania licznych prac budowlanych, np. 

 • malarskich, 
 • tapeciarskich, 
 • tynkarskich,
 • posadzkarskich,
 • glazurniczych.

Absolwenci są bardzo atrakcyjnymi pracownikami dla pracodawców ze względu na szeroki zakres uprawnień do wykonywania prac budowlanych. Absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej, ponieważ podczas praktycznej nauki zawodu uczą się na przygotowanych stanowiskach w warsztatach szkolnych oraz na stanowiskach pracy robót wykończeniowych realizowanych przez naszą szkołę.
W chwili obecnej budownictwo bardzo dynamicznie się rozwija i na rynku pracy brakuje fachowców  w tym zawodzie.

 

2. Umiejętności

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania systemów suchej zabudowy
 • ​wykonywania robót malarskich
 • wykonywania robót tapeciarskich
 • wykonywania robót posadzkarskich
 • wykonywania robót okładzinowych
 • określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego  zastosowania
 • czytanie dokumentacji technicznej potrzebnej do wykonania robót wykończeniowych
 • przygotowywanie materiałów do robót wykończeniowych
 • przygotowywanie podłoży pod roboty wykończeniowe
 • wykonywanie robót, tapeciarskich, tynkarskich (tynki zwykłe i cienkowarstwowe), okładzinowych, podłogowych
 • wykonywanie wykończeniowych robót murarskich
 • nanoszenie nowoczesnych powłok malarskich
 • wykonywanie dociepleń budynków
 • wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn
 • ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy
 • montaż suchej zabudowy
 • wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych
 • wykonywanie sufitów podwieszonych
 • wykonywanie odbioru i kosztorysowanie robót wykończeniowych.

 

3. Predyspozycje zawodowe 

 • brak lęku wysokości
 • wyobraźnia przestrzenna
 • umiejętność koncentracji uwagi i podzielności uwagi
 • odpowiedzialność
 • zdyscyplinowanie
 • sprawność układu kostno – stawowego

 

4. Możliwości zatrudnienia

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może znaleźć zatrudnienie w zakładach remontowo – budowlanych, firmach wykonujących roboty wykończeniowe i firmach świadczących usługi rozbiórkowe, zakładach usług malarskich, może również założyć własną działalność gospodarczą. 

 

5. Współpraca z zakładami i firmami 

Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na Monterów zabudowy i robót wykończeniowych, zarówno w inwestycjach jaki i remontach budynków w różnego typu działalności gospodarczej. Absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej usługi dla budownictwa.
Współpracujemy z następującymi firmami budowlanymi: Blachotrapez , Selena SA, H+H, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

                             

 

6. Dodatkowe uprawnienia do uzyskania w trakcie nauki 

 • kosztorysowanie i  przygotowanie dokumentacji przetargowej w programie NORMA PRO,
 • spawanie metodą  MAG , TIG,

 

7. Możliwości kontynuowania nauki

Wszystkim absolwentom zapewniamy kontynuowanie nauki na ciekawych kierunkach w naszym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego między innymi w:

 • Szkole Policealnej dla Dorosłych Nr 2,
 • Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych,
 • Branżowej Szkole II Stopnia.

z  możliwością  uzyskania tym samym wymarzonego zawodu oraz tytułu TECHNIKA i MATURY. Kształcenie to daje widoki na podnoszenie wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. 

 

8. Galeria

            

            

 

 

 

PEŁNA OFERTA SZKOŁY BRANŻOWEJ NR12 - WSZYSTKIE DOSTĘPNE ZAWODY

 

Strona naboru elektronicznego

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU