Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY

Kwalifikacje zaliczane do obszaru mechanicznego i górniczo hutniczego oznaczane są literą M. i następującym po niej numerem kwalifikacji.

CKP prowadzi kursy w następujących kwalifikacjach zawodowych w tym obszarze:

MG.17 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
MG.19 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 
MG.44 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 
Wyodrębnione w zawodach TECHNIK MECHANIK, MECHANIK, OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH, ŚLUSARZ

Szczegółowe opisy poszczególnych kwalifikacji można pobrać ponizej w postaci plików pdf:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU