Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Branże

Pracownie branżowe specjalizują się w nauczaniu i pracach zleconych w swoich obszarach zawodowych.

Branża budowlana

Zajęcia praktyczne odbywają się w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz na obiektach zewnętrznych w innych placówkach oświatowych.

Młodzież zdobywa umiejętności w zakresie:

Branża odzieżowa

Prowadzimy zajęcia praktyczne oraz przedmioty zawodowe w nowocześnie wyposażonych pracowniach.

Nasi uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę z zakresu

Branża fryzjerska

BRANŻA FRYZJERSKA

1. Charakterystyka stanowisk techniczno – dydaktycznych działu fryzjerskiego

Warunki realizacji treści kształcenia w zawodzie fryzjer oraz technika usług fryzjerskich odbywają się w pomieszczeniach dydaktycznych takich jak:

Branża elektryczno-mechaniczna

Kierownikiem branży mechaniczno-elektrycznej jest Henryk Staniec. Zajmuje się bezpośrednim nadzorem pedagogicznym oraz stroną organizacyjną dotyczącą wyposażenia, zleceń wewnętrznych i zewnetrznych.

Branża samochodowa

W dziale samochodowym prowadzone są zajęcia z przedmiotów zawodowych dla kierunków Technik Pojazdów Samochodowych i dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU