Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

936
935
934
933
780
779
615

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12

Rekrutacja uczniów do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12
odbywa się elektronicznie, na stronie www.slaskie.edu.com.pl.

Uczeń podporządkowuje się wynikom naboru elektronicznego.

 • Do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 w Częstochowie (dalej zwanej szkołą) mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum (zwani dalej kandydatami).
 • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 12  w roku szkolnym 2017/2018 ogłasza nabór do klas pierwszych w zawodach:
   

Klasa

Przedmioty przeliczane
na punkty

Limit miejsc

IA BS elektryk 741103

język polski, informatyka, matematyka, technika

15

IB BS operator obrabiarek skrawających 722307

język polski, informatyka, matematyka, technika

15

IC BS monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

język polski, informatyka, matematyka, technika

15

ID BS monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616

język polski, informatyka, matematyka, technika

15

We wszystkich oddziałach Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 obowiązującym językiem obcym jest język angielski.

Minimalna liczba punktów uprawniających do przyjęcia do klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 wynosi – nie ustala się.

Uwaga: W przypadku braku możliwości elektronicznej rekrutacji, sekretariat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Przechodnia 11/15 w Częstochowie udziela pomocy w logowaniu do systemu od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.00.

 

Składanie dokumentów od 19 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r.
Dokumenty przyjmuje codziennie od poniedziałku do piątku w pokoju 31 (I piętro) w godz. 8.00-15.00.

 

Dostarczenie wymaganych dokumentów (zaleca się dostarczyć potwierdzoną kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego):

 • od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017r. (piątek, poniedziałek, wtorek)

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

 • 7 lipca (piątek) 2017 r. o godz. 9.00

 

Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, podpisania oświadczenia woli podjęcia nauki oraz dostarczenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 • do 13 lipca 2017 r. do godz. 14.00 (czwartek)

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach

 • 14 lipca 2017r. o godz. 9.00 (piątek)

 

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 12 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie do pobrania w postaci załącznika poniżej:

KRYTERIA REKRUTACJI (pdf - link)

 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2017/2018

 • Składanie dokumentów od 14 do 18 lipca 2017 r.
 • Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych 11 sierpnia 2017 r.
 • Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole do 14 sierpnia 2017 r.
 • Podanie listy kandydatów przyjętych w rekrutacji uzupełniającej do 16 sierpnia 2017 r.
 • Podanie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do szkoły 30 sierpnia 2017 r.

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU