Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

JUBILEUSZ 20-LECIA

JUBILEUSZ 20-LECIA

Jubileusz 20-lecia CKZiU to uroczyste wydarzenie w życiu placówki. Okazja i zarazem zobowiązanie do podsumowania działalności, oceny obecnej sytuacji i określenia planów na przyszłość.
Na uroczystość przybyli liczni goście, przedstawiciele: władz samorządowych, kuratorium oświaty, instytucji rynku pracy, pracodawców, organizacji i stowarzyszeń, uczelni wyższych, dyrektorzy częstochowskich szkół i Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego województwa śląskiego oraz byli i obecni pracownicy CKZiU.
Ważnym wydarzeniem dla naszej placówki było nadanie sztandaru, po którym nastąpiło ślubowanie uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12.
Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk oraz zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak podkreślili ważną rolę naszej placówki dla miasta i regionu w zakresie kształcenia zawodowego. Ważnym wydarzeniem dla Centrum było nadanie przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Gmitruka oraz Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisława Dzwonnika Złotej Honorowej Odznaki za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
Jednym z aspektów działalności CKZiU jest współpraca z pracodawcami, dlatego jubileusz był okazją wręczenia Nagrody "Przedsiębiorca przyjazny edukacji" dla firmy Blachotrapez oraz wielu wyróżnień i podziękowań dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych, instytucji rynku pracy i edukacji oraz uczelni wyższych.
W dalszej części uroczystości zaproszeni goście składali życzenia i gratulacje na ręce dyrektora Dariusza Humaja.
Uroczystość zakończyła występem artystycznym pod tytułem "...TERAZ TRZEBA ZAWOŁAĆ FACHOWCA", który został przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 pod opieką Pani Marzeny Dziurkowskiej.

 

Zapraszamy też do obejrzenia filmu: Jubileusz 20-lecia CKZiU - życzymy dobrego odbioru.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU