Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

JUBILEUSZ 20-LECIA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

JUBILEUSZ 20-LECIA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

      "Aby drogę mierzyć przyszłą
       trzeba koniecznie pomnieć skąd się wyszło"
                                                               C.K. Norwid

W bieżącym roku szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego obchodzi jubileusz 20–lecia swojej działalności powiązany z ceremioniałem nadania sztandaru placówce. Uroczystość zaplanowana jest na 22 listopada 2017 r
Jubileusz to wyjątkowa i ważna okazja do podkreślenia dotychczasowych osiągnięć i sukcesów w obszarze edukacji zawodowej placówki oraz kształtowanie wizerunku szkoły zaangażowanej w jakość oraz profesjonalizm w kształceniu zawodowym. To również symbol pamięci dedykowany wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, za ogromny wkład pracy, za wszystko co się w niej wydarzyło na przestrzeni tych lat.
Obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie jest wiodącą i nowoczesną placówką praktycznego kształcenia zawodowego w regionie częstochowskim. Posiada bogatą bazę dydaktyczną odpowiadającą potrzebom współczesnej techniki, współpracującą z otoczeniem i zaspakajającą potrzeby rynku pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.


Program obchodów JUBILEUSZU 20-lecia
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

21 listopada 2017 r. godz.: 16:00

 • Uroczysta msza św. w Bazylice Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie - poświęcenie sztandaru CKZiU
  Koncert jubileuszowy w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego

22 listopada 2017 r. godz.: 13:00

 • Film pt. „Z kart historii”
 • Powitanie zaproszonych gości
 • Ceremoniał nadania sztandaru CKZiU 
 • Wystąpienie gości honorowych
 • Nadanie złotej Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego
 • Wręczenie podziękowań podmiotom współpracującym
 • Synergia w edukacji miarą sukcesu
 • Część artystyczna: „ ... teraz trzeba zawołać fachowca” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU