Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Kolejna edycja akcji "NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA"

Kolejna edycja akcji "NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA"

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 12 przystąpiła po raz drugi do akcji "Nakrętkowa Częstochowa" prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej". Zadaniem uczestników jest zebranie jak największej liczby plastikowch nakrętek w ciągu roku szkolnego 2018/2019. W akcji wygrywa placówka, która zbierze największą ilość nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia.
Celem akcji jest m.in. kształtowanie proekologicznych postaw wśród dzieci i młodzieży, zachęcanie ich do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz wzbudzenie prospołecznych postaw.

W tym roku szkolnym zbieramy plasikowe nakrętki na rehabilitację i leczenie Jasia z Częstochowy, chorującego m.in. na rozszczep kręgosłupa. Jaś ma 5 lat i pomimo wielu schorzeń ma marzenia. Chce szybko biegać i zostać strażakiem, gdy dorośnie. Aby je spełnić potrzebna jest ciężka praca i systematyczna rehabilitacja. Dlatego  zachęcamy uczniów i nauczycieli do zbierania i przynoszenia nakrętek do szkoły i wrzucania ich do oznaczonych skrzynek.

Nie bądź obojętny – pamiętaj by wrzucać nakrętki do oznaczonych skrzynek.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU