Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

NAGRODA - Szkoła z przyszłością – 2017r.

NAGRODA - Szkoła z przyszłością – 2017r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w dniu 01.12.2017 r. otrzymało Nagrodę Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie w kategorii Szkoła z przyszłością – 2017r.

Kapituła przyznanie nagrody uzasadniła następująco:

Nagroda:

„za wieloletnie wysiłki na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i utrzymywanie szerokiej oferty kształcenia dla osób dorosłych”

Uzasadnienie:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego działa w Częstochowie już dwadzieścia lat i wygląda na to, że jego znaczenie dla lokalnej gospodarki rośnie z każdym rokiem. Rozwój przedsiębiorstw coraz wyraźniej jest hamowany przez brak kompetentnych pracowników. Tego deficytu nie da się załagodzić posiadaczami akademickich dyplomów z zakresu politologii, wiedzy o teatrze czy europeistyki. Potrzeba mechaników, elektryków, specjalistów w rozlicznych zawodach budowlanych etc. Takie kwalifikacje oferuje CKZiU.

Co więcej, jest to szkoła zorientowana na słuchaczy dorosłych. Pozwala na zmianę zawodu a także na zdobycie kwalifikacji przez osoby, które, z różnych względów nie zrobiły tego w szkołach młodzieżowych. Z jednej strony przywraca je rynkowi pracy, z drugiej zaś otwiera przed nimi samymi perspektywę satysfakcjonującego życia.

Trudno rozstrzygnąć, który z tych aspektów działania CKZ i U jest istotniejszy. Szczęśliwie nie musimy tego czynić. Każdy z nich wystarcza za uzasadnienie gratulacji i słów wdzięczności kierowanych do Szkoły w roku jej jubileuszu.

Nagrodę wręczyli:

Pani Justyna Dróżdż, Przewodnicząca Kapituły ROP, Pan dr Piotr Brągiel, Sekretarz Kapituły ROP

Jest nam niezmiernie miło z tak zaszczytnej nominacji.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU