Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Poetyckie spotkanie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Poetyckie spotkanie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

8 listopada młodzież z klas II i III Branżowej Szkoły I Stopnia zorganizowała w CKZiU poetyckie spotkanie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Podczas uroczystości zaproszeni goście wysłuchali pieśni patriotyczne oraz wiersze poetów polskich:  Adama Mickiewicza, Juliusz Słowackiego, Adama Asnyka, Tadeusza Rózewicza, Marii Konopnickiej, Leopolda Staffa i innych mniej znanych autorów.
Odzyskanie niepodległości było ważnym wydarzeniem w dziejach naszego państwa i narodu. Młodzież wsłuchując się w poezję i pieśń patrotyczne miała doskonałą okazję, by w oparciu o sztukę budować swą świadomość narodową oraz pogłębiać wiadomości na temat odzyskania niepodległości i budowania naszej państwowości.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU