Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Prelekcja "Polacy na Kresach"

Prelekcja "Polacy na Kresach"

Dnia 22 października 2019 r. została przedstawiona prelekcja przygotowana przez Samorząd Uczniowski pod opieka Pani Renaty Caban poswięcona tematyce "Polacy na Kresach".
Prelekcja była nawiązaniem do tegorocznej zbiorki charytatywnej "Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2019"

"Wznieśmy się ponad podziałami, odłóżmy wzajemne antypatie i włączmy się w pomoc Polakom na Kresach. Pokażmy, że poza wymiernym efektem pomocy pokażemy także, że w sprawie, która może tylko łączyć – nigdy dzielić potrafimy działać wspólnie – skutecznie i efektywnie"

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU