Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE
NA ROK SZKOLNY 2019/2020
ZASADY I KRYTERI
A

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin  ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto .

Druki wniosków są do pobrania na stronie szkoły (poniżej) a także u pedagoga szkolnego. Wypełniony wniosek należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 11.09.2019.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU