Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

"(…) jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat" 
Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z umiejętnością szybkiego reagowania może uratować czyjeś życie. 
Dlatego, 8 grudnia 2019r  dla wszystkich słuchaczy oraz kursantów uczących się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zorganizowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Każdy mógł nabyć wiedzę i umiejętności praktyczne jak reagować w konkretnych przypadkach, rozpoznawać najczęstsze stany zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć różne pozycje i resuscytacje na manekinach, nauczyć się jak postępować we wstrząsie anafilaktycznym, przy podejrzeniu urazu kręgosłupa, zawału serca itp...
Szkolenie bardzo się podobało a nigdy nie wiadomo, kiedy zdobyta wiedza okaże się niezbędna dla uratowania kogoś, często osoby bliskiej.

Więcej zdjęć znajduje się w galerii

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU