Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Wizyta nauczycieli z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu

Wizyta nauczycieli z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu

W dniu 7 stycznia 2019 r. gościliśmy w naszej szkole nauczycieli z Niemiec. Wizyta partnerska to rezultat porozumienia podpisanego przez Urząd Miasta oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie z Dientzenhofer – Gymnasium w Bambergu.
Pan dyrektor Dariusz Humaj przedstawił nauczycielom system szkolnictwa zawodowego w Polsce oraz zadania i strukturę Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Następnie naszym gościom zostały zaprezentowane pracownie i realizacja praktycznej nauki zawodu. W trakcie wizyty odbyła się także hospitacja zajęć edukacyjnych w zawodzie technik elektronik, na których młody nauczyciel z Niemiec mógł doskonalić własny warsztat pracy.
Wizyta nauczycieli z Bambergu przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. 

Więcej zdjęć z wizyty znajduje się w GALERII.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU