Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI CKZiU W OGRANICZONYM ZAKRESIE

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI CKZiU W OGRANICZONYM ZAKRESIE

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI CKZiU W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Od dnia 23 maja 2020 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie zostanie uruchomione kształcenie praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zgodnie z § 5. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020. 493 z późn. zm.)

Kursy realizowane będą w oparciu o harmonogram i informacje zawarte pod adresem http://ckziu.eu/library/kursy/harmonogramy-zjazd%C3%B3w na stronie www.ckziu.eu

Od 01 czerwca 2020 roku dostępne będą konsultację z zajęć dydaktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 Częstochowie na podstawie § 3. ust. 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020. 410 z późn. zm.)

 Informację odnośnie sposobu realizacji, warunków oraz harmonogramu konsultacji będą przekazane dla uczniów/ rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Zajęcia oraz konsultację będą prowadzone z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w CKZiU.

 

W załączeniu ponizej dokument do pobrania w formacie pdf:

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU