Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Elektryk

Elektryk

 

1. Charakterystyka zawodu

Bez energii elektrycznej nie sposób wyobrazić sobie współczesnego życia, dlatego ELEKTRYK stał się zawodem strategicznym i jest niezbędny na rynku pracy. Wiąże się to z godnym wynagrodzeniem za fachową pracę i dużym zapotrzebowaniem na ten zawód zarówno w kraju jak i za granicą. Jest to zawód doskonalący umiejętność logicznego myślenia i otwierający wiele możliwości i kierunków rozwoju.
Elektrycy pracują często na odpowiedzialnych stanowiskach: monterskich, utrzymania ruchu i konserwacji, dozoru i kontroli... a wraz z nabywaniem doświadczenia mogą podejmować prace związane z konfigurowaniem i projektowaniem całych systemów energetycznych.
Elektrycy znajdują zatrudnienie w firmach instalatorskich, lub podejmują samodzielną działalność gospodarczą i stają się właścicielami prosperujących firm pełniących ważną rolę w gospodarce regionu a nawet kraju.
Energia elektryczna staje się z każdym rokiem bardziej niezbędna, urządzenia są coraz nowocześniejsze i wymagające fachowej obsługi, dlatego zawodowi elektrycy stają się coraz bardziej poszukiwanymi pracownikami a tym samym są dobrze opłacanymi i szanowanymi specjalistami.
 
 

2. Umiejętności

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie elektryk będziesz przygotowany do wykonywania takich zadań zawodowych jak:

 • wyznaczanie i przygotowanie tras kablowych instalacji elektrycznych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w obiektach użyteczności publicznej czy przemysłowych halach produkcyjnych;
 • wykonywanie instalacji elektrycznych, przyłączy i rozdzielnic elektrycznych oraz wykonywanie pomiarów kontrolnych i sprawdzających;
 • montowanie i łączenie okablowania, aparatów elektrycznych oraz odbiorników energii elektrycznej;
 • podłączanie i uruchamianie urządzeń grzejnych, oświetleniowych, transformatorów oraz napędów elektrycznych;
 • czytanie schematów elektrycznych i wykonywania rysunków niezbędnych w pracy elektryka z użyciem narzędzi klasycznych i komputerowych;
 • konfigurowania i programowania stosowanych dziś aparatów i urządzeń elektrycznych;
 • bedziesz gotowy do dalszego rozwoju zawodowego zarówno w kierunku rozwijania samodzielnej działalności, jak też specjalizacji w wybranych dziedzinach.
Zajęcia prowadzone są w normalnych warunkach rzeczywistych pracy elektryka przy wykonywaniu zawodowych zadań i zleceń (wykonywanie instalacji elektrycznych w obiektach, konserwacje i naprawy maszyn elektrycznych), a także w pracowniach branżowych oraz laboratoriach, gdzie doskonalone są umiejętności praktyczne a ćwiczenia i doświadczenia przyspieszają zrozumienie zachodzących zjawisk i ułatwiają naukę.
Wykształcona i doświadczona kadra nauczycielska zapewnia wysoki poziom oraz służy wszelką pomocą. Po ukończeniu tego kierunku będziesz umiał między innymi: zaprojektować proste układy elektryczne, wykonać instalacje elektryczne , zainstalować i obsłużyć maszyny i urządzenia elektryczne  dokonywać napraw urządzeń , posłużyć się komputerowym oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania pracy.
 
 

3. Predyspozycje

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Wytrzymałość fizyczna
 • Podzielność i koncentracja uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zainteresowania techniczne
 • Zdolności manualne

 

4. Możliwości zatrudnienia

Elektryk może znaleźć zatrudnienie:
 • w zakladach energetycznych i u dystrybutorów energii elektrycznej
 • w elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei, na budowach,
 • w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, może także prowadzić samodzielną działalność usługową,
 • w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne),
 • na stanowiskach: konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego, przy montażu, konserwacji i obsłudze urządzeń i sieci elektrycznych, elektryków dyżurnych,  w  zakładach pracy o średniej, małej wielkości oraz w dużych zakładach przemysłowych.
Dominujący w naszym regionie dostawca energii TAURON przewiduje  potrzebę zatrudnienia w zawodzie na poziomie 5000 nowych pracowników. Potrzeby są tak duże, że firma objęła swoim patronatem nasze klasy kształcące w zawodzie elektryka.
 
 

5. Współpraca z zakładami i firmami

Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Aby dobrze przygotować przyszłych  pracowników do rzeczywistych  warunków pracy współpracujemy z takimi partnerami jak:
 
          
        
      

6. Dodatkowe uprawnienia  do uzyskania w trakcie nauki

W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień SEP do 1 KV oraz kwalifikacji w zawodzie spawacza. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe  i specjalistyczne.
 
 

7. Możliwość kontynuacji nauki

 Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

W Europie coraz popularniejszy jest zawodowy model kształcenia, gdzie uczeń najpierw zdobywa zawód, niekiedy podejmuje pracę, a następnie pracując, uczy się zgodnie z potrzebami rynku, zdobywając jednocześnie doświadczenie praktyczne.
W naszej szkole chcemy promować podobny model kształcenia. Uczniowie w naszej szkole zawodowej są doskonale kształceni pod względem praktycznym, a po ukończeniu szkoły zawodowej mogą rozpocząć pracę i/lub  zdobywać wykształcenie średnie otwierające dalszą drogę rozwoju. Mogą także doskonalić się kończąc dodatkowe kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).
 

8. Galeria

            

            

 

 

PEŁNA OFERTA SZKOŁY BRANŻOWEJ NR12 - WSZYSTKIE DOSTĘPNE ZAWODY

 

Strona naboru elektronicznego

Informator filmowy CKZiU

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU