Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Operator obrabiarek skrawających (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC)

Operator obrabiarek skrawających (programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC)

 

1. Charakterystyka zawodu

Jest to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Pracownicy z takimi kwalifikacjami poszukiwani są w wielu mniejszych i większych zakładach usługowych i produkcyjnych w regionie, kraju i zagranicą.
Operatorzy obrabiarek skrawających pracują na różnych stanowiskach: tokarzy, frezerów, szlifierzy, ustawiaczy maszyn cnc, programistów, ślusarzy narzędziowych. Pracownik  obsługujący maszyny cnc podczas produkcji kalibruje obrabiarkę, ładuje gotowy program produkcyjny do maszyny, sprawdza jej ustawienia, zaopatruje w narzędzia, mocuje materiał, nadzoruje wykonanie i  sprawdza wymiary gotowych produktów. Osoba o takich kwalifikacjach  przygotowuje do pracy i obsługuje obrabiarki konwencjonalne i numeryczne. 
Rynek pracy potrzebuje znawców procesów toczenia, frezowania, szlifowania materiałów z użyciem obrabiarek sterowanych numerycznie oraz konwencjonalnych. Są oni szanowanymi i dobrze opłacanymi fachowcami
 
 

2. Umiejętności

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • czytania dokumentacji technologicznej  i rysowania rysunków metodą CAD
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.
 

3. Predyspozycje

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Wytrzymałość fizyczna
 • Podzielność i koncentracja uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zainteresowania techniczne
 • Zdolności manualne

 

4. Możliwości zatrudnienia

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.
 
 

5. Współpraca z zakładami i firmami

Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Aby dobrze przygotować przyszłych  pracowników do rzeczywistych  warunków pracy współpracujemy z takimi partnerami jak:
  
            
         
      

6. Dodatkowe uprawnienia  do uzyskania w trakcie nauki

W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zawodzie spawacza oraz uprawnień SEP do 1 KV. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe  i specjalistyczne.
 
 

7. Możliwość kontynuacji nauki

 Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.
 
 

8. Galeria

                  
 
                  
 
 

 

PEŁNA OFERTA SZKOŁY BRANŻOWEJ NR12 - WSZYSTKIE DOSTĘPNE ZAWODY

Informator filmowy CKZiU

Strona naboru elektronicznego

 

 

 

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU