Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

VI Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa” 2023

VI Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa” 2023

21 kwietnia bieżącego roku odbył VI Wojewódzki Konkurs „Młody mistrz budownictwa” organizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, przy współpracy z Wydziałem Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Cykliczna impreza, objęta  patronatami, miedzy innymi, Prezydenta Miasta Częstochowy i Śląskiego Kuratora Oświaty, adresowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie w zawodzie: technik budownictwa. W tegorocznej rywalizacji uczestniczyło 15 reprezentacji szkół z: Lublińca, Myszkowa, Chorzowa, Gliwic, Rybnika, Katowic, Częstochowy, Kłobucka, Bytomia, Działoszyna, Zawiercia, Tarnowskich Gór, Żywca i Sosnowca. 

W części praktycznej, uczestnicy mieli za zadanie wykonać prace dekarskie, polegające na montażu elementów więźby i poszycia dachu. W części teoretycznej należało rozwiązać multimedialny test jednokrotnego wyboru. 

Laureatów oraz drużyny wyróżnione ogłoszono podczas gali podsumowania konkursu, która odbyła się w Klubie Politechnik.  W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele władz miasta, szkół z terenu Częstochowy, branżowych stowarzyszeń i organizacji, pracodawców oraz współorganizatorów i sponsorów Konkursu. 

Lista laureatów Konkursu „Młody mistrz budownictwa” 2023:
Miejsce I – Zespół Szkół Technicznych; Technikum nr 12 im. Jana Pawła II w Częstochowie,
Miejsce II – Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu,
Miejsce III – Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
Wyróżnienia:
Wyróżnienie za najlepiej wykonaną część teoretyczną, przyznane przez Dziekana Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej - Techniczne Zakłady Naukowe im. Gen. Wł. Sikorskiego w Częstochowie.
Wyróżnienie za najlepiej wykonaną część praktyczną, przyznane przez Stowarzyszenie Dyrektorów Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego - Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie. 
Wyróżnienie dla najlepiej współpracującego zespołu w części praktycznej, przyznane przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa  - Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach.

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU