Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

936
935
934
933
780
779
615

Rekrutacja II - "Akademia rozwoju kompetencji"

Ogłasza  się nabór uzupełniający uczestników / uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia rozwoju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej...

Wyniki rekrutacji projektu "ARK"

Listy osób zakwalifikowanych do projektu "Akademia rozwoju kompetencji" oraz informacja dotycząca rekrutacji...

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 4 września 2017 r. w auli przy ul. Przechodniej nastąpiła inauguracja roku szkolnego Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12. 

OBCHODY II WOJNY ŚWIATOEJ

Na Placu Pamięci Narodowej w Częstochowie odbyła się uroczystość z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej...

Wyprawka szkolna - program pomocy

Pomoc finansowa udzielana uczniom na zakup podręczników i materiałów szkolnych... do dnia 15 września 2017 r.

Spotkania organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dotyczące kursów A.71, B.30, R21, R.26 oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr2 -Technik BHP...

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU