Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowa praca, nowe inspiracje ...

936
935
934
933
780
779
615

Centrum Kształcenia Praktycznego

Dział ten zawiera informacje dla uczniów odbywających naukę na zajęciach praktycznych i praktycznych przedmiotach zawodowych. Znaleźć tu można harmonogramy przejść plany zajęć, czy informacje o dłuższych zastępstwach.
 

Kalendarium pracy 2017 / 2018

Kalendarium pracy do pobrania na stronie podmiotowej BIP pod bezpośrednim adresem: http://ckziu.bip.czestochowa.pl/?cid=36848&bip_id=58

Harmonogramy przejść

Poniżej będą umieszczane do pobrania harmonogramy przejść dla klas uczęszczających na zajęcia w obrębie Centrum Kształcenia Praktycznego.

CKP - Centrum Kształcenia Praktycznego w Częstochowie

CKP w Częstochowie stało się elementem składowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU), które łączy w sobie Szkołę Policealną dla dorosłych Nr 2, Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 12 i w/w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU