Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Szkoła Policealna Nr 2

Szkoła Policealna Nr 2

SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH nr 2 w Częstochowie przy CKZiU

BEZPŁATNE KSZTAŁCENIE W SYSTEMIE ZAOCZNYM

ZAPISY ONLINE - REZERWACJA MIEJSC

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY POLICEALNEJ DLA DOROSŁYCH

 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
czas trwania nauki 3 semestry

Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje dyplom i tytuł technika.

PO UKOŃCZENIU KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ :

 • Oceniać i kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy
 • Prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i prawa pracy
 • Sporządzać stosowną dokumentację
 • Analizować i oceniać ryzyko zawodowe
 • Ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Oceniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  w środowisku pracy
 • Tworzyć plany naprawcze i formułować wnioski profilaktyczne
 • Przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Firmy szkoleniowe
 • Własna działalność gospodarcza
 • Służby bhp w zakładach pracy ,firmach, placówkach, organizacjach

            PRACA NA STANOWISKU INSPEKTORA DS. BH

 


Technik rachunkowości
czas trwania nauki 4 semestry

A. 36 Prowadzenie rachunkowości
A. 65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje dyplom i tytuł technika.

PO UKOŃCZENIU KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ :

 • Dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze
 • Prowadzić i rozliczać inwentaryzację
 • Sporządzać sprawozdania i analizy finansowe
 • Rozliczać wynagrodzenia
 • Rozliczać podatki i inne daniny publiczne
 • Sporządzać dokumentację rozliczeniowa z ZUS

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Dział finansowy we wszystkich podmiotach gospodarczych
 • Jednostki i zakłady budżetowe
 • Banki i Instytucje ubezpieczeniowe
 • Urzędy skarbowe i urzędy administracji skarbowej
 • Własne biuro rachunkowe

 


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
czas trwania nauki 4 semestry

B. 21 Montaż urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej
B. 22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacz otrzymuje dyplom i tytuł technika.

PO UKOŃCZENIU KIERUNKU BĘDZIESZ POTRAFIŁ:

 • Opisać działanie urządzeń produkujących zieloną energię
 • Określać sposoby i możliwości wykorzystania urządzeń energetyki odnawialnej
 • Określać warunki lokalizacji urządzeń energetyki odnawialnej
 • Organizować i wykonywać prace związane z montażem instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)
 • Przeprowadzać montaż i demontaż instalacji OZE
 • Prowadzić serwis urządzeń i instalacji energii odnawialnej
 • Prowadzić modernizację instalacji grzewczych i elektrycznych poprzez montaż urządzeń energetyki odnawialnej
 • Kontrolować pracę urządzeń energetyki odnawialnej
 • Sporządzać dokumentację, oferty dla klientów, oferty przetargowe

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Elektrownie i zakłady energetyczne
 • Doradcze firmy energetyczne
 • Stanowiska nadzoru technicznego w jednostkach administracji publicznej
 • Stanowiska obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
 • Własna działalność gospodarcza – instalacje odnawialnych źródeł energii
 • Firmy instalacyjne- instalacje grzewcze i elektryczne

PRACA NA STANOWISKU INSTALATORA OZE


KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE!

Jeśli jesteś absolwentem liceum ogólnokształcącego lub szkoły średniej dowolnego typu, jesteś komunikatywny i otwarty na nowe wyzwania w swoim życiu – to zapraszamy cię do naszej szkoły.

SZKOŁA OFERUJE:

 • wysoki poziom kształcenia,
 • profesjonalnie wyposażone pracownie symulacyjne,
 • wykwalifikowaną i życzliwą kadrę,
 • praktykę zawodową na stanowiskach pracy,

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • karta zgłoszeniowa/ dostępna na stronie internetowej,
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kontynuacji nauki na wybranym kierunku,
 • dwa zdjęcia

Po zdaniu egzaminu zawodowego słuchacze otrzymują
dyplom i tytuł technika

 

Ponadto możesz rozwijać się zawodowo biorąc udział w sprawdzonej już formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych - KKZ. Kompletując kolejne kwalifikacje zawodowe możesz szybko uzyskać tytuł technika w kolejnych zawodach.

Pełniejszą informację o kwalifikacyjnych kursach zawodowych znajdziesz w pozycji KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE, możesz także po prostu skontaktować się i zapytać, a my Tobie wszystko wyjaśnimy...

ZAPISY ONLINE - REZERWACJA MIEJSC

ZAPRASZAMY!

skontaktuj się z nami

Dokumenty przyjmujemy przez cały rok
Nie wymagamy matury, wydajemy zaświadczenia do ZUS

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
ul. Przechodnia 11/15
42-200 Częstochowa
tel. 34 324 24 81

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU