Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Branżowa Szkoła II-go stopnia

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA 

Branżowa Szkoła II Stopnia to szkoła, w której słuchacz otrzyma świadectwo dojrzałości oraz uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach: technik elektryk, technik mechanik, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik inżynierii sanitarnej.

            

Kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy są poszukiwani przez przedsiębiorców. Obecnie w CKZiU uruchamiamy Branżową Szkołę II Stopnia kształcącą w systemie zaocznym, skierowaną do absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe lub branżowe zawodowe.  Absolwent szkoły kształcącej w zawodach: 

  • elektryk, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik elektryk po potwierdzeniu kwalifikacji ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 
  • operator obrabiarek skrawających, mechanik – monter maszyn i urządzeń, ślusarz, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechanik po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń,
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.25 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych. 
  • monter sieci i instalacji sanitarnych, uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu  z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do Szkoły Branżowej II Stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, po którym może rozpocząć naukę na studiach wyższych.

 

ZASADY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU