Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Aktualności

III miejsce w konkursie wojewódzkim

Uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 12 zostali laureatami Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „100 lat temu na Śląsku”...

Dołącz do klasy dekarskiej, zdobądź atrakcyjny zawód

Dołącz do klasy dekarskiej, zdobądź atrakcyjny zawód, ciesz się wysokimi zarobkami i gwarantowanym zatrudnieniem.

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI CKZiU W OGRANICZONYM ZAKRESIE

Od dnia 23 maja 2020 roku w CKZiU w Cz-wie zostanie uruchomione kształcenie praktyczne na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

Dni otwarte P.Cz.

Politechnika Częstochowska zaprasza na Dni Otwarte ONLINE ...

NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA oraz BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA

Chcesz zdobyć dobry zawód, lub podnieść swoje kwalifikacje - wybierz Branżową Szkołę w CKZiU! Kształcimy wysokiej klasy specjalistów, którzy są poszukiwani przez przedsiębiorców! ...

Nauczanie zdalne KKZ i Szkoła Policealna

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w Szkole Policealnej nr 6 odbywają się według harmonogramów zjazdów zamieszczonych na stronie Centrum w formie zdalnego nauczania...

Strony

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU