Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ EDYCJA XLII

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY ELEKTRYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ EDYCJA XLII

W porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół im. B. Prusa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbywa się etap praktyczny w kategorii Elektrotechnika Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Uczestnicy Olimpiady są podzieleni na grupy, każdy ma do wykonania dwa zadania praktyczne. Treść zadań oraz pracownie zostały przygotowane dużym nakładem pracy przez pracowników CKZiU przy ścisłej współpracy z ZS im. B. Prusa. Poniżej zamieszczono zdjęcia przygotowanych stanowisk konkursowych.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU