Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Rozstrzygnięcie I edycji Regionalnego Konkursu na plakat „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Rozstrzygnięcie I edycji Regionalnego Konkursu na plakat „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”

Komisja konkursowa złożona z nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyłoniła laureatów I edycji Regionalnego Konkursu na plakat „DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ”. W swojej ocenie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematem, pomysłowość formy, innowacyjność, oryginalność, walory artystyczne i estetyczne.
Ostatecznie przyznano 1, 2 i 3 miejsce oraz 2 wyróznienia

Konkurs skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego miał na celu:
• zwiększenie zainteresowania młodzieży kształceniem zawodowym
• pogłębianie wiedzy uczniów na temat charakterystyki zawodów, specjalności oraz rynku pracy
• rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz kreatywności młodzieży
• inspirowanie uczniów do planowania własnej kariery zawodowej
• upowszechnienie wiedzy o zawodach w branżach: elektryczno – elektronicznych, mechanicznych oraz budowlanych wśród uczniów Szkół Podstawowych

Z uwagi na sytuację pandemiczną wręczenie dyplomów uczestnikom i nagród laureatom konkursu odbędzie się w terminie póżniejszym o czym poinformujemy szkoły biorące udział w konkursie.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU