Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Święto Zmarłych

Święto Zmarłych

  

          Pamięć o ludziach, którzy odeszli, troska o groby i cmentarze jest jednym z najważniejszych dowodów naszej kultury. Jak co rok przedstawiciele  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego porządkowali groby znanych częstochowian  i ludzi, którym bliska sercu była nasza placówka. Na grobach byłych Nauczycieli CKZiU zapłonęły  symboliczne znicze.

Święto Zmarłych (Wszystkich Świętych) w naszej kulturze obchodzone jest co roku 1 listopada. Zwyczaj ten zapoczątkował Grzegorz III w 731 roku (wcześniej Święto Zmarłych Męczenników obchodzone było 1 maja, zgodnie z postanowieniem z 610 r. papieża Bonifacego IV ). W tym dniu udajemy się na cmentarze, składając kwiaty i zapalając znicze modlimy się i wspominamy zmarłych.

Nieważne jakiej jesteśmy wiary i jakich tradycji przestrzegamy. Najważniejsze jest to, żeby trwała pamięć o bliskich, których już nie ma wśród nas. Dlatego wspominajmy te osoby, opowiadajmy o nich. Zaszczepmy w dzieciach zwyczaj pamiętania, tak, aby kolejne osoby, które odchodzą, nadal żyły w naszej pamięci i słowo o nich zostało przekazane kolejnym pokoleniom.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU