Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Wyjście na Politechnikę

Wyjście na Politechnikę

                 W ramach zajęć z kwalifikacji  Mec 09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń w ostatnim tygodniu mieliśmy możliwość odbyć zajęcia na zaprzyjaźnionej z nami Politechnice Częstochowskiej.Uczniowie poszerzyli swoje wiadomości z zakresu technologii obróbki CNC. Zapoznaliśmy się z możliwościami  technologicznymi tokarek i wieloosiowych centrów tokarskich CNC oraz możliwościami technologicznymi frezarek i wieloosiowych centrów frezerskich CNC.Jak wiadomo wycieczki służą między innymi wzbogacaniu wiadomości i umiejętności i tak własnie było też tym razem.Uczniowie z zajęć wyszli zadowoleni z nadzieją na kontynułację swojej edukacji na uczelni .

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU