Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

"Czas na staż"

"Czas na staż"

Ogłoszenie o naborze uczestników/uczestniczek
do udziału w projekcie „Czas na staż”

Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Czas na staż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.
Celem głównym projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie poprzez uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie w trakcie uczestnictwa w stażach uczniowskich przez 957 uczniów/uczennic (342 kobiety i 615 mężczyzn), w tym uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie realizacji projektu tj. 01.01.2024-31.08.2027 r. W ramach projektu planowana jest organizacja staży uczniowskich w wymiarze 150h/osobę dla uczniów/uczennic z 44 kierunków kształcenia.
Projekt przewiduje organizację staży uczniowskich u pracodawców dla uczniów/uczennic, niebędących młodocianymi pracownikami, z częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia.
Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

STRONA REKRUTACJI:

https://rekrutacjaczasnastaz.czestochowa.um.gov.pl/index.php/298431

 

W załączeniu do pobrania pełna treść dokumentów:

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU