Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Podsumowanie konkursu plastycznego „Dobry zawód - lepsza przyszłość”

Podsumowanie konkursu plastycznego „Dobry zawód - lepsza przyszłość”

W dniu 25 marca 2024 r. odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego „Dobry zawód - lepsza przyszłość”. Była to już III edycja konkursu, który jest skierowany do szkół podstawowych z Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego i kłobuckiego. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie plakatu reklamującego wybrany zawód, w ramach którego można się kształcić w Branżowej Szkole I stopnia nr 12.

Jury, złożone z nauczycieli grafiki i poligrafii cyfrowej, spośród nadesłanych prac wyłoniło laureatów:

  • I miejsce zajęła Zuzanna Sławuta ze Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie
  • II miejsce - Nadia Nowacka ze Szkoły Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
  • III miejsce zdobyła Marta Sapis również ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Przyznano również dwa wyróżnienia:

  • pierwsze wyróżnienie otrzymała Wiktoria Tasarz z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich
  • drugie wyróżnienie otrzymała Victoria Zemła ze Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie

Gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie różnorodnych prac.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU