Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

VII edycja konkursu Młody Mistrz Budownictwa

VII edycja konkursu Młody Mistrz Budownictwa

Zwycięstwem uczniów Technicznych Zakładów Naukowych z Częstochowy, zakończył się VII Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa”.  Organizatorami konkursu były: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie oraz Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Impreza odbyła się 5 kwietnia 2024 roku. 
 
Do rywalizacji stanęło piętnaście szkół z województwa śląskiego i łódzkiego:
 • Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii  Krajowej w Żywcu,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; Technikum Architektoniczno – Budowlane w Sosnowcu,
 • Zespole Szkól Budowlanych im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chorzowie,
 • Państwowe Szkoły Budownictwa – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu
 • Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie,
 • Katowickie Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich  w Katowicach,
 • Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach,
 • Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Częstochowie,
 • Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu,
 • Zespół szkół Budowlanych w Rybniku,
 • Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie,
 • Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku,
 • Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Działoszynie,
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu,
 • Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach. 
Każda placówka mogła zgłosić do konkursu jedną, trzyosobową drużynę.
Współzawodnictwo przebiegało równocześnie w dwóch częściach. W części teoretycznej uczestnicy rywalizowali w Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Treścią zadania, w formie testu multimedialnego, była znajomość technologii wykonywania robót wykończeniowych oraz materiałów budowlanych. Równocześnie w hali budowlanej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie, przy ul. Marysia 93a odbywała się część praktyczna konkursu. Uczestnicy zmierzyli się z wykonaniem fragmentu przegrody poziomej, w technologii suchej zabudowy oraz wykończeniem niewielkiej wnęki okiennej. Komisja konkursowa, w oparciu o sumę zdobytych punktów w części teoretycznej i praktycznej, wyłoniła laureatów.
Opiekunowie drużyn uczestniczyli w zajęciach, zorganizowanych przez Wydział Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, dotyczących certyfikacji energetycznej. Czas oczekiwania na ogłoszenie laureatów i drużyn wyróżnionych, został wypełniony wykładami dotyczącymi wizji nowoczesnych miast i rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
Podczas uroczystości podsumowania konkursu, która odbyła się w Sali Kinowej Klubu Politechnik, wręczono: dyplomy, nagrody, podziękowania oraz okolicznościowe statuetki, wszystkim uczestnikom, sponsorom i współorganizatorom imprezy. 
 
Nasi laureaci i drużyny wyróżnione:
 
I MIEJSCE
Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie:
GRZEGORZ SZCZERBAK
OSKAR TATARA
ROKSANA PAWŁOWSKA
Opiekun drużyny: Monika Kula
 
II MIEJSCE
Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku:
PRZEMYSŁAW KIEPURA
MATEUSZ NICPOŃ
WIKTOR SŁONKA
Opiekun drużyny: Mirosław Dura
 
III MIEJSCE
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zawierciu:
JULIA JANECZEK
MATEUSZ OTRĘBA
DOMINIK FOKS
Opiekun drużyny: Małgorzata Zaporowska – Zagasińska
 
WYRÓŻNIENIE WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
za najlepiej wykonaną część teoretyczną:
JAKUB PEŁKA
z Zespołu Szkół Ogólnokształcąco - Technicznych w Lublińcu
 
WYRÓŻNIENIE ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW CKP I CKU 
za najlepiej wykonaną część praktyczną:
MATEUSZ MROWIEC i MIKOŁAJ PAMUŁA
z Zespołu Szkół Budowlano Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu
 
WYRÓŻNIENIE PZIiTB oraz ŚOIIB
dla najlepiej współpracującego zespołu:
JAKUB SIWOŃ i PIOTR REZNER
z Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach
 
 
 
 
 
 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU