Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Operator obrabiarek skrawających CNC z rozszerzeniem projektowania CAD/CAM

Operator obrabiarek skrawających CNC z rozszerzeniem projektowania CAD/CAM

Interesują Cię maszyny i komputery? Chcesz nie mieć problemów ze znalezieniem pracy i jednocześnie dobrze zarabiać? To zawód operatora obrabiarek cnc jest właśnie dla Ciebie.  Umiejętność obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie przydaje się zwłaszcza teraz, kiedy przemysł dynamicznie inwestuje w nowe rozwiązania, a wykwalifikowani pracownicy są na wagę złota. Biorąc pod uwagę szybki wzrost zapotrzebowania na operatorów maszyn cnc, zarobki w tej branży cały czas rosną.

Technologię CNC powszechnie wykorzystuje się podczas obróbki w przemyśle wytwórczym w wielu branżach. Maszyny CNC umożliwiają bowiem seryjne wytwarzanie bardzo precyzyjnych elementów, co podnosi jakość i wydajność produkcji. Czym są obrabiarki CNC? To potoczne określenie urządzeń sterowanych numerycznie, które pracują w oparciu o program komputerowy. Polega to na tym, że maszyna wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany układ sterowania numerycznego, dzięki czemu jest w stanie wykonywać ruchy, które zostały wcześniej zaprogramowane.

Zadaniem operatora obrabiarek skrawających jest obsługa maszyn skrawających takich jak tokarka, czy frezarka – zarówno konwencjonalne jak i CNC. W zakresie obowiązków jest m.in. ustawianie i mocowanie narzędzi, kontrola jakości wykonywanych elementów, nadzorowanie pracy maszyny czy dobór odpowiednich narzędzi do wykonywanych operacji. Czasami w gestii operatora leży także wprowadzanie korekty błędów czy programowanie maszyny, dlatego w naszej szkole, zyskujesz także możliwość poszerzenia swojej wiedzy o projektowanie CAD/CAM, czyli projektowanie wspomagane komputerowo oraz przetwarzanie projektu na plan sterowania maszyn.

Absolwenci tego kierunku mają wiele możliwości zatrudnienia - możesz pracować w zakładach przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie), naprawczych, w narzędziowniach, prototypowniach itp. Jako operator obrabiarek numerycznych  możesz także  pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, a także w zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców. Obrabiarki numeryczne to także plotery frezujące i waterjety.

Nauka w naszej szkole to także możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień elektroenergetycznych SEP oraz spawalniczych metodą MAG oraz TIG.

Pamiętaj! Na BS I nie musisz kończyć swojej edukacji – możesz kontynuować naukę w BS II i uzyskać tytuł technika, a po zdaniu matury – iść na studia. 
Możesz także skorzystać z bogatej oferty Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w naszej szkole, które dają możliwość zdobycia dodatkowych uprawnień, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 
 

1. Umiejętności

Jako absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających będziesz przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • czytania dokumentacji technologicznej  i rysowania rysunków metodą CAD
 • zdobycie umiejętności do aktywnego zachowania się na rynku pracy.
 

2. Predyspozycje

 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Wytrzymałość fizyczna
 • Podzielność i koncentracja uwagi
 • Spostrzegawczość
 • Zainteresowania techniczne
 • Zdolności manualne

 

3. Możliwości zatrudnienia

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.
 
 

4. Współpraca z zakładami i firmami

Celem kształcenia zawodowego – branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi. Aby dobrze przygotować przyszłych  pracowników do rzeczywistych  warunków pracy współpracujemy z takimi partnerami jak:
  
            
         
      

5. Dodatkowe uprawnienia  do uzyskania w trakcie nauki

W czasie trwania nauki uczeń będzie miał możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji w zawodzie spawacza oraz uprawnień SEP do 1 KV. Po ukończeniu nauki absolwent będzie posiadał odpowiedni poziom wiedzy ogólnej oraz wiadomości i umiejętności ogólnozawodowe  i specjalistyczne.
 
 

6. Możliwość kontynuacji nauki

 Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych.
 
 

7. Galeria

            
 
            
 
            
 
 

 

 

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU