Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
- wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych,
- wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
- wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU