Zapraszamy do naszej szkoły i na stronę naboru elektronicznego...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Poszukiwany na rynku pracy zawód - kierunek nauczania w naszej...

Policealna szkoła dla dorosłych

Solidne wykształcenie i doświadczenie zawodowe...

Nowe kwalifikacje, nowe możliwości, nowa praca, nowe inspiracje...

Technik urządzeń sanitarnych

Technik urządzeń sanitarnych

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych
- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych
- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych
- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych
- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych
- Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych
- Organizowanie robót związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
- Organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci i węzłów ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
- Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Technik urządzeń sanitarnych to osoba pracująca w branży budowlanej. Zazwyczaj pracuje on w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych. Technik urządzeń sanitarnych może zatem specjalizować się w sieciach cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w wyposażeniu sanitarnym w budynkach. Pracuje przy usuwaniu awarii, pracach konserwacyjnych, modernizacji, a także przy rozbudowie istniejących i budowie nowych sieci. Zadania i czynności robocze zależą od stanowiska na jakim pracuje. Technik urządzeń sanitarnych może pracować na stanowisku montera – zajmującego się montażem – lub majstra sprawującego nadzór nad montażem

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.

Współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dyrekcja Centrum

42-200 Częstochowa
ul. Przechodnia 11/15
tel. +48 34 324 24 81, +48 34 324 32 20
fax: +48 34 324 17 06
email: sekretariat@ckziu.eu
elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP CKZiU